Design of hollow jet valve

     
Klikom na slike iznad, mozete vidjeti animaciju principa rada ventila i njegovih elemenata.
Animacije su slabijeg kvaliteta, zbog lakseg downloada.
 
 
Please be advised that this material is not to be published or used for any purpose without explicit authorization from LECAD II.
Misuse may result in lawsuit against perpetrator.