Nastavni materijal za predmet Principi programiranja  
 
 1. Principi programiranja - Uvod u programiranje (prezentacija) (naslov)
 2. Programiranje koristeći se Liberty Basic-om
  - Programiranje koristeći se Liberty Basic-om (prezentacija)
 3. Dizajniranje programa
  - Dizajniranje programa (prezentacija)
 4. Definisanje ulaza i prikazivanje izlaza
  - Definisanje ulaza i prikazivanje izlaza (prezentacija)
 5. Procesiranje podataka
  - Procesiranje podataka (prezentacija)
 6. Programske strukture struktuiranog programiranja
  - Programske strukture struktuiranog programiranja (prezentacija)
 7. Strukture podataka
  - Strukture podataka (prezentacija)
 8. Organizacija i upravljanje podacima u računaru
  - Organizacija i upravljanje podacima u računaru (prezentacija)
 9. Rad s datotekama podataka
  - Rad s datotekama podataka (prezentacija)
 10. Potprogrami
 11. Visual Basic.NET i Excel kao razvojna platforma
 12. Visual Basic.NET primjer programiranja