April 2005 Formiran LECAD Group

U Slavonskom Brodu je 15. Aprila 2005. godine formiran LECAD Group kojeg sacinjavaju laboratorije:

  • LECAD Ljubljana,
  • LECAD II Zenica i
  • LECAD Slavonski brod.

LECAD laboratorije su lideri u naucno-istrazivackom radu na maticnim univerzitetima , a ucestvuju i u unapredjenju medjunarodne saradnje i u medjunarodnim naucno-istrazivackim projektima.