Ukoliko Vas browser nije automatski proslijedio, knjiga je dostupna na slijedećem linku:

Inženjerski dizajn uređaja i sistema s rotirajućim radnim elementima uz podršku CAD i CAE tehnologija